|  Hjem  |  Tema  |  Teknologi  |  Tjenester  |  Kursvirksomhet  |  Solstudioservice  | 
Hjem  > Samarbeid  > Installatører 
Samarbeid mellom installatører og husautomasjon.no
Alt som omtales på husautomasjon.no baserer seg på installasjonsmateriell som må installeres av installatører der det skal brukes. Kombinerer man dette med det faktumet at vi som driver denne siden ikke er installatørerer og ikke har noen fast installatør vi bruker, ser man lett behovet for et samarbeid ganske tydelig. Vi samarbeider med installatører på følgende måter:
 • Ren oppdragsformidling
  Altså når vi har prosjektert et husautomasjonsoppdrag for en kunde så leier vi inn en installatør til å ta prosjektet videre. Her varierer det litt i hvor stor grad installatøren er involvert og om det er installatøren eller vi som står for innkjøp av utstyret som skal installeres.

 • Forprosjekt på oppdrag fra installatører
  En installatør har ofte mye og gjøre og har vanskelig for å kunne ta seg god nok tid til å vurdere alle muligheter sammen med kunden. Da kan vårt populære Forprosjekt konsept være tingen. Vi forsøker å sørge for at oppdraget forblir hos installatøren og kan også tilby denne tjenesten som en OEM løsning. Med dette mener vi at for kunden ser det ut som om det er installatøren selv som har skrevet forprosjektrapporten.

 • Kursing
  Det er ikke veldig vanlig for tiden at vi tar på oss dette, men ved avtale kan vi holde et produsentuavhengig kurs i enkel prosjektering og gi en innføring i hvilke alternativer installatørene har å velge i når de de skal gi tilbud til sine kunder.

 • Vurdering av automatiseringsgrad og verdiøkning etter installasjon
  Ofte i kombinasjon med forprosjekt så kan vi eller en av våre andre samarbeidspartnere være behjelpelige med å vurdere automatiseringsgrad av en installasjon. Dette er et "verktøy" for å synliggjøre verdien av det som installeres og hjelper kunden når vedkommende senere skal selge sin bolig. For mer informasjon se her: Automatiseringsgrad

Søk:
Partnere:
http://www.elhandel.no