|  Hjem  |  Tema  |  Teknologi  |  Tjenester  |  Kursvirksomhet  |  Solstudioservice  | 
Hjem  > Samarbeid  > Husleverandører 
Samarbeid mellom husleverandører og husautomasjon.no

Ideen her er å i samarbeid med en husleverandør eller en entrepenør å sette opp huasautomasjonspakker som nyhuskunder kan velge mellom. Pakkene kan settes opp på en måte som sikrer kunden en installasjon som har en automatiseringsgrad på f.eks. 5 med fokus på ENØK og lysstyring.

Det er hittentil ikke vært tilbudt noen sånne pakker så her er det ennå mulig å være først ute med en ny og spennende måte å tilby High-End løsninger til Norske husbyggere.

På tilsvarende måte, så lenge pakkene ikke er definert ennå, kan husleverandørenes kunder spesifisere ønsket automatiseringsgrad også kan vi være behjelpelige i prosjekteringsfasen å innfri dette kundekravet og være behjelpelig med å sette opp prisoverslag.


Søk:
Partnere:
http://www.elhandel.no